Građevinski ekseri

Enter description...

Građevinski ekseri su izrađeni po DIN 1151 standardu. Po ovom standarda se izrađuju razni ekseri sa ravnom glavom. Dimenzije eksera su prikazane u tabeli.

Pakovanje:

1. Ekseri se pakuju u kartonsku kutiju od 5 kg postavljenu na paletu od 1000 kg. Svaka kutija je omotana termo folijom, a paleta je obavijena sa streč folijom.
2. Kada se pakuje u kutiju od 25 kg, iste se postavljaju na paletu od 1200 kg, koja se obavija streč folijom.
3. Treći vid pakovanja je u velikim džambo vrećama od 1000 kg postavljenih na paleti.
4. Po želji kupaca ekseri se mogu pakovati i u kartonskim kutijama od 1 kg postavljenih na paletu od 500 kg kao i u kutijama od 2,5 kg postavljenih na paletu od 1000 kg.

Ø (mm) 6,0 5,5 5,0 4,6 4,2 3,8 3,4 3,1
L (mm) 150 - 200 140 - 180 120 - 150 100 - 130 100 - 120 80 - 90 60 - 90 50 - 80
                 
Ø (mm) 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2
L (mm) 50 - 70 40 - 60 40 - 50 30 - 40 25 - 35 20 - 30 15 - 25 20

НОВОСТИ

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk