Лимено цевкасти производи

Овој дел од лепезата на производи на БРАКО е специфичен со тоа што зема се поголем замав во вкупната продажба.

Во овој дел пред се се значајни Медицинските помагала како и Медицинскиот намештај, потоа телекомуникациската опрема и останантите видови на проекти врз кој воглавно се темели ивозот на БРАКО во западноевропските држиви.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk