Новости

04.2018 - How to Create 2,000 Programs in one Year

01.2018 - ESPRIT helps BRAKO create 2,000 programs in one year — with only two programmers

 

 

 

ПРВИОТ КАМИОН ПРОИЗВЕДЕН ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонија е произведен првиот камион. Велешката компанија „Брако“ започна со производство на камиони за вакуумско чистење на градските улици. Механичкиот уличен чистач е специјално еколошко возило, чие производство, од составните делови па се до склопувањето, се одвива во погоните на „Брако“.

Овој камион е резултат на заедничкото партнерство на „Брако“ со италијанската компанија „Биострада“. Механичкиот уличен чистач е специјално еколошко возило, чие производство, од составните делови па се до склопувањето, се одвива во погоните на „Брако“.

Првите камиони ќе завршат на пазарите во Катар и Италија. Возилото има висок капацитет со можност да исчисти над 70.000 м2 на час и обезбедува напредни еколошки перформанси. Користи вакумски систем за собирање на отпадот базиран на метли што ја собираат и ја насочуваат нечистотијата кон централниот дел на машината.

Целосното сузбивање на правот е постигнато прекусистемот за собирање и дополнително со притисокот внатре во контејнерот,генериран од турбина за вшмукување. На овој начин се постигнува максимален ефект во чистењето, а со бројните филтри поставени на патеката на движење на отпадот и внатре во контејнерот, се филтрира воздухот пред да биде испуштен.

 

ВОВОЕДУВАЊЕ НА ISO 14001:2004

- стандард за животната средина

 

ISO 14001:2004 гo специфицира системот за барањата за управување со животната средина систем за да се овозможи на организацијата да се развие и имплементира политика и цели кои ги земаат предвид законските барања и други барања за кои организацијата претплата, како и информации за значајни аспекти на животната средина. Тоа се однесува на оние аспекти на животната средина дека организацијата ги идентификува како оние кои тоа можат да го контролираат и оние кои тоа може да влијае. 

ИСО 14000 е фамилија на стандарди поврзани со управување со животната средина која постои за да им помогне на организациите (а) да минимизират дел од нивните операции (процеси итн) со кој негативно се влијае врз животната средина (т.е. да предизвика позитивни промени во воздухот, водата, или земјиште), (б) во согласност со важечките закони, прописи и други еколошки ориентирана стандарди и барања, и (в) постојано подобрување на се споменато погоре.


09-12.2013 ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕФРЛАЊЕ НА ЛИНИДО - ХОЛАНДИЈА

Во рамките на БРАКО ДОО во септември 2013 започна нова инвестиција. Целосното производство  на компанијата ЛИНИДО од Холадија, се префрла во производствотствените хали на БРАКО ДОО во Македонија.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk