Žičani proizvodi

Kompanija BRAKO je osnovana 1947 godine u Velesu, u Makedoniji. Iako je u prošlih 70-ak godina BRAKO izrastao u prepoznatljiv brend, dobro poznat po svom kvalitetu i širokoj lepezi proizvoda, kompanija je posvećena daljem razvoju uvođenjem modernih proizvodnih tehnologija i inovativnih načina menadžmenta.

U 2007 godini otvorena je druga fabrika za proizvodnju žičanih proizvoda u Pančevu, u Srbiji, sa nazivom BRAKO WIRE PRODUCTS. Ova fabrika je već prerasla u vodeći faktor u industriji prerade čelične žice sa mesečnim kapacitetima od 500 tona pocinkovane žice, ili 1000 tona svetlo vučene i pocinkovane žice.

Sa mesečnim kapacitetom od oko 3000 tona, BRAKO je jedan od najvećih proizvođača čelične žice u regionu i šire.

НОВОСТИ

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk