Бигувано плетиво

Enter description...

Се изработува од светло влечена жица со затезна цврстина Rm = 500 – 600 N/mm2 согласно ISO 4783 или DIN 4192 стандард.
Бигуваното плетиво се користи како материјал за огради, решетки, заштита на излози, кафези, за декорација на ентериер и др.

Се испорачува во вид на табли со димензии 1000х2000 мм, а на барање на купувачот може и во други димензии, а може да се изработи и од поцинкована жица. Се пакува на палети од по 100 табли.

Отвор (mm) Дијаметар на жицата (mm)
2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2
Тежина на плетивото (kg/m2)
20x20 2,66 3,15 4,10
30x30 1,75 2,10 2,74 3,57
50x50 1,10 1,23 1,57 1,96 2,44 2,98
60x60 0,87 1,07 1,36 1,66 2,06 2,42 3,16
70x70 1,16 1,44 1,80 2,16 2,66
80x80 1,02 1,25 1,52 1,86 2,41 2,80