Бодликава жица

Enter description...

Бодликавата жица се користи за поствување на огради и други препреки. Се произведува со 2 или 4 боцки и со растојание помеѓу нив од 100 мм.

Mатеријалот од кој се изработува е поцинкувана челична жица со квалитет според DIN 177. Дебелината на надолжните жици и на боцките е дадена во табелата.

Стандардно се пакува во котури од 10 кг, 15 кг, 20 кг, на палети од 700 – 1.000 кг, обвиткани со стреч најлонска фолија.

Ø (mm) Тежина на котур (kg) Димензии на котур Должина (m/1 kg)
D/d (mm) H (mm)
1,8/1,8 8 - 20 350 / 100 240 17,8
1,9/1,9 14,6
2,0/2,0 13,2
2,2/2,2 12