Брако Група

 

Денес БРАКО ДОО е основано од фирмите ФЕРОИНВЕСТ ДОО и ДВИЛ ТРГОФЕР ДОО.

Заради потребите за навремено доставување на стоката на своите клиенти во Македонија и во странство, фирмата БРАКО ДОО има основано своја компанија ќерка - БРАКО ТРАНС ДООЕЛ која се занимава со транспортни услуги.

Покрај тоа заради потребите на своите возила, како и влез во пазарот со нафтени дервати во 2005 година - е отворена бензиската пумпа БРАКО ПЕТРОЛ.

Гледајќи како се шири пазарот со жичани производи во Југо-Источна Европа, посебно на делот како да се намал транспортните трошоци до развиените европски држави, компанијата одлучува да ја преземе целосно фирмата БРАКО ЖИЧАНИ ПРОИЗВОДИ од Панчево Република Србија.  Истата се занимава со производство на голем број жичани производи. 

НОВОСТИ

05.2020

Ковид центар - видео линк

Скопје, Република Северна Македонија Рок за изведба: 21 ден Предадено во употреба за: 14 дена Поради здравствената криза, менаџментот се откажа од заработувачка и ги изработи металните контејнери по фабричка цена.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk