Брако Транс

BРАКО ТРАНС како дел од БРАКО групацијата им нуди транспортни услуги на своите клиенти до нивните простории како најпрактично решение производите кои ние ги произведуваме за нив најбезбедно да пристигнат на саканата локација, по најприфатливи цени.