Mr. Krume Resavski

Regional Manager 

– sweeper trucks –

Official Distributor          

 

GREENMACHINES DOO

add. Rashtanski pat 2, 1400 Veles;

country: Republic of Macedonia

Mobile: +389 75 261 454

Fax: +389 43 232 534

e-mail: krume.resavski@greenmachines.com

web:  www.greenmachines.mk

НОВОСТИ

05.2020

Ковид центар - видео линк

Скопје, Република Северна Македонија Рок за изведба: 21 ден Предадено во употреба за: 14 дена Поради здравствената криза, менаџментот се откажа од заработувачка и ги изработи металните контејнери по фабричка цена.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk