Енергетски контејнери ПТК Косово

Брако изработи 200 енергетски контејнери за најголемиот мобилен оператор во Косово ПТК. Секој контејнер беше опремен со:

  • Дизел агрегат од реномиран производител од ЕУ.
  • Дното на контејнерот имаше 400 литри дневен резервоар.
  • Комплетна автоматска регулација да при прекин на електрична енергија се вклужи агрегатот и мобилната станица да продолжи со емитување на сигнал.
  • Комплетен алармен систем согласно со тендерските барања на инвеститорот.
  • Дизајнот на контејнерот е направен од секторот за развој во Брако на ниво на проект во кој што беа имплементирани сите јакостни пресметки на конструкцијата на контејнерот изработени со софтвер за моделирање и дизајн.

Целиот проект беше успешно завршен во рок од 5 месеци како што беше наведено во тендерските барања.

Enter description...Enter description...