Градежни шајки

Enter description...

Градежните шајки се изработени по стандардот DIN 1151. Според овој стандард се изработуваат мазни шајки со рамна глава. Димензиите на шајките се прикажани во табела.

Пакување:

1. Шајките се пакуваат во картонски кутии од 5 кг палетизирани на палета од 1.000 кг. Секоја кутија е обвиткана со термо фолија, а палетата е обвиткана со стреч фолија.

2. Кога се спакувани во кутии од 25 кг, истите се палетизирани на палета од 1.200 кг, обвиткана со стреч фолија.

3. Тред вид на пакување е во големи (џамбо) вреќи од 1.000 кг, ставени на палети.

4. По желба на купувачот, шајките може да се спакуваат и во картонски кутии од 1 кг палетизирани на палета од 500 кг, како и во кутии од 2,5 кг палетизирани на палета од 1000 кг.

Ø (mm) 6,0 5,5 5,0 4,6 4,2 3,8 3,4 3,1
L (mm) 150 - 200 140 - 180 120 - 150 100 - 130 100 - 120 80 - 90 60 - 90 50 - 80
                 
Ø (mm) 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2
L (mm) 50 - 70 40 - 60 40 - 50 30 - 40 25 - 35 20 - 30 15 - 25 20