Машини за метење

Брако првично започна да навлегува во делот на камиони за чистење на отпад т.н. свипери, па така програмата БИОСТРАДА со италијанскиот партнер беше во зенитот  во 2011 гоидна. Првично се започна со производството на метални копоненти - поврзани со шасијата и контејнерот на свиперот. Покасно - почетокот на 2013 година, почна комлетното асмеблирање на целиот свипер.

Делот со мали свипери - наменети за градски центри, населби, патеки - Греен Машинс (Австрија) - започна во 2016 година. Од почетокот на 2017 комлетното производство на овој тип на свипери е префрлено од Велика Британија (Шкотска) во Брако во Велес - Македонија.