Коилирани шајки

Enter description...

Се изработуваат прстенести, навојни и мазни шајки со рамна глава, точкасто заварени на бакарна жица, ролнасто завиткани.
Служат како муниција за пневматски пиштол за ковање шајки, кој што нуди големи предности пред класичното ковање. Покрај нивната примена во градежништвото и широката потрошувачка, имаат многу широка и практична примена во индустријата за производство на палети.
Се пакуваат по 200-300 шајки во котур, зависно од изборот на потрошувачот, спакувани во кутии од 15 до 32 кг, односно 8.100 парчиња во кутија.
Димензиите на шајките се прикажани во табелата.

Тип: RING, SMOOTH, SCREW

Ø (mm) 2,5 ± 0.02 2,8 ± 0.02
L ± d (mm) 40 45 50 55 60 65 70 60 65 70 75 80