Ладно влечена жица

Enter description...

Оваа жица се користи за производство на шајки, арматурни мрежи, плетива, мека жарена жица и други жичани производи.

Се изработува од нискојаглероден челик St 37.2 и RSt 37.2 според DIN 177 стандард.

Димензиите од Ø 2,0 – Ø 10,0 мм се извлекуваат со суво ладно влечење, а димензиите помали од Ø2,0 мм може да се изработат како со суво, така и со емулзионо влечење.

Ø (mm) Толеранции
(mm)
Rm (N/mm2) Тежина
(kg/1000 m)
1,2 ±  0,03 900-950 8,88
1,3 10,4
1,4 12,1
1,6 ±  0,06 800-900 15,8
1,8 20,0
2,0 24,7
2,2 ±  0,08 700-800 29,8
2,5 38,5
2,8 48,3
3,1  ±  0,10 600-700 59,2
3,4 71,3
3,8 89,0
4,2 109
4,6 580-660 130
5,0 154
5,5 530-550 187
6,0 222
6,5 260
7,0 650 302