Медицински помагала

Палета на производи

Во Февруари 2009, БРАКО воспостави соработка со шведската компанија RoMedic, член на групацијата Handicare. Како резултат на оваа соработка, БРАКО започна со производство на повеќе медицински помагала за потребите на шведската компанија.