Поцинкувана жица

Enter description...

Поцинкуваната жица се произведува според DIN 1548 од суровина топло валана жица со низок процент на јаглерод Cmax = 0.01%. Големината на цинковата наслага изнесува од 40-120 g/m2. Јачината на кинење изнесува Rm = 360 - 400 N/mm2, а релативното издолжување изнесува Δ = 18 – 22%.

Се употребува за изработка на универзално жичано плетиво, бодликава жица, бигованао плетиво итн.

Има голема примена во земјоделството при подигање на лозови насади, малини, овошарници и други потреби.

Ø (mm) 1,2 – 1,9 2,0 - 2,8 3,0 – 3,4 3,8 4,0 – 4,5
Толеранции (mm) ±0,03 ±0,06 ±0,08 ±0,10 ±0,12
Пакување (kg) 70 - 600