МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СЕКТОР (МХЕ)


МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СЕКТОР (МХЕ)  е национален лидер во производство на чиста електрична енергија од 19 мали хидроелектрани. Секторот е 100% посветен на обновлива енергија и на заштитата на животната средина.


МХЕ СЕКТОР се придржува на највисоките стандарди во однос на тоа како го води и развива бизнисот во повеќе делови на Македонија, како и во комуницијата со клиентите и партнерите во локалната и пошироката заедница. Една од главните мисии на секторот е да придонесе и да влијае на промената на сознанието и свеста за начинот на кој се произведува електричната енергија, преку реализација на проекти кои нудат чисти и обновливи извори на енергија, спротивно од фосилните горива кои се и ограничени и загадувачки.


БРАКО ДОО за потребите на МХЕ има изработено куќишта за турбини, комплетни решенија за метални конструкции и цевоводи, вентилски и разводни системи и др.

НОВОСТИ

05.2020

Ковид центар - видео линк

Скопје, Република Северна Македонија Рок за изведба: 21 ден Предадено во употреба за: 14 дена Поради здравствената криза, менаџментот се откажа од заработувачка и ги изработи металните контејнери по фабричка цена.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk