QuickMove

Enter description...

QuickMove е активно помагало за преместување и транспорт, дизајнирано за корисници со наслабната рамнотежа и сила на нозете. Корисниците ќе треба да поседуваат одреден степен на сила во рацете, како и стоечка функција, со цел активно да учествуваат во преместувањето. QuickMove е идеално помагало за корисници кои самите можат да се подигнат до исправена или полу-исправена положба за да бидат пренесени. QuickMove исто така може да се користи како помагало за преместување на корисникот од кревет на стол или слично.

Технички податоци
A Должина 900-1030 mm
B Внатр. ширина, тркало до тркало.
Мин. распон на ногарките
455 mm
C Внатр. ширина, тркало до тркало.
Макс. распон на ногарките
830 mm
D Надвор. ширина, тркало до тркало.
Мин. распон на ногарките
615 mm
E Надвор. ширина, тркало до тркало.
Макс. распон на ногарките
1050 mm
F Ширина помеѓу ногарките. Мин. распон на ногарките 480 mm
G Ширина помеѓу ногарките. Макс. распон на ногарките 620 mm
H Подесување на висината: од подот до рачките за туркање
1065 – 1120 mm
I Висина: од подот до врвот на рамката за тркало 140 mm
J Висина: од подот до врвот на ногарката 45 mm
K Висина на седиштето: Мин. 730 mm
L Висина на седиштето: Макс. 850 mm
Ширина на седиштето 480 mm
Длабочина на седиштето 265 mm
Тркала Ø Ø80 mm
Тежина 35 kg
Макс. оптоварување 170 kg

НОВОСТИ

05.2020

Ковид центар - видео линк

Скопје, Република Северна Македонија Рок за изведба: 21 ден Предадено во употреба за: 14 дена Поради здравствената криза, менаџментот се откажа од заработувачка и ги изработи металните контејнери по фабричка цена.

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk