Универзално жичано плетиво

Enter description...

Се изработува од поцинкувана жица.
Универзалното жичано плетиво се користи како материјал за огради, заштита на патишта од одрони, кафези и др.

Се испорачува во вид на котури со димензии височина H = 500 - 2500 mm, а должина L = 15 – 25 m.

Ø (mm) 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5-3,4
Отвор (mm) 30x30 40x40 50x50 50x50 50x50
40x40 50x50 60x60 60x60 60x60
50x50 60x60 70x70 70x70 70x70
60x60 70x70