Високо и средно јаглеродна жица

Enter description...

Се изработува како ладно влечена жица од суровина со висока содржина на јаглерод С = 0,63 - 0,75% и средна содржина на јаглерод С = 0,43 - 0,48%. Во процесот на ивлекување, жицата е хемиски третирана и заштитена од корозија.
Оваа жица се користи во индустријата за мебел за изработка на Бонел јадра и џебни пружини за душеци и тапациран мебел.

Се испорачува во вид на котури намотана на картонски цилиндар од 250 – 800 кг.

Ø (mm) 2,2 2,0 1,8 1,4 1,3
Rm (N/mm2) 1720 - 1930 1720 - 1930 1790 - 2010 1620 - 1860 1640 - 1890