CNC Машинирање

CNC глодалки со 3 синхронизирани оски за производство и машинирање на машински делови.

CNC борверг со 4 синхронизирани оски за обработка на делови со димензии 6000 mm x 4000mm x 2500mm и тежина до 20 т. Точност од 0,01 mm.

6 CNC дребунзи со автоматско додавање на материјалите за изработка на ротациони машински делови.
CNC борверг со 4 синхронизирани оски за машинирање на делови со димензии 6000 mm x 2500mm x 2000mm . Точност од 0,01 mm.
Голем број на конвенционални NC универзални глодалки и дребунзи за машинирање на делови во помали серии.

CNC портална глодалка со димензии 6000 mm x 3500mm x 1500mm со точност од 0,005 mm.