Испитување на квалитетот на производството

Пенетрантски испитувања на микропукнатини и дефекти на машинските материјали, заварени споеви и сите типови на конструкции.

Координатна машина за тродимензионално мерење на точноста на димензиите а посебно за контрола на шаблоните и помагалата за производство.

Уред за мерење на дебелината на наносот на боја на производите со површинска заштита.