Опрема за заварување

Роботи за заварување

Роботи за заварување со различна големина и димензии од кои најголемиот со можност за автоматско заварување на конструкции со должина до 12 m.

Голем број на апарати за MIG заварување.

Голем број на апарати за ТIG заварување.

БРАКО располага со над 60 сертифицирани заварувачи за сите техники на заварување со потполно опремени работни кабини за заварување со довод на потребните гасови и соодветна вентилација согласно сите стандарди