Опрема за производство на жичани производи

Вкупно 9 машини за суво извлекување жица со вкупен месечен капацитет на извлекување од 3000 тони од кои:

a) Нискојаглеродна жица
  1. Една машина за ладно валање со касети со месечен капацитет од 800 тони
  2. Четири машини за суво извлекување со матрици со месечен капацитет од 1000 тони
  3. Четири машини за водено превлекување со матрици со месечен капацитет од 300 тони

б) Високојаглеродна жица

  1. Три машини за суво извлекување со матрици со месечен капацитет од 900 тони

Линија за топло цинкување жица

Линија за топло цинкување жица со месечен капацитет од 800т. Линијата е високотехнолошка и прва од својот вид инсталирана во Европа, работи без киселини и штетни отпадни материи,  целосно на обновливи извори на електрична енергија. Може да ги работи сите класи на нанос на цинк или цинк – алуминиум.

Три печки за жарење жица со месечен капацитет од 450 тони
Машина за производство на универзално жичано плетиво со месечен капацитет од 50 тони
Две машини за производство на бодликава жица со месечен капацитет од 80 тони