Пластична деформација на материјалите

Повеќе CNC машини

Повеќе CNC машини за виткање на лимови (апкан машини) за сите дебелини на лимови.

CNC машини за кружно виткање

CNC машини за кружно виткање на лимови со 4 цилиндри за прецизна контрола на радиусите на виткање.

Механички ножици за линиско сечење на лимови.

Бројни ексцентар механички преси

Бројни ексцентар механички преси за виткање и пробивање на метални делови.

CNC машини за дводимензионално и тродимензионално виткање

Повеќе CNC машини за дводимензионално и тродимензионално виткање на цевки од челик, алуминиум и инокс. Еден дел од овие машини се со роботска рака за додавање и манипулација за поголема продуктивност.