Менаџмент

РАКОВОДНИОТ ТИМ НА БРАКО.
ВРВНА СТРУЧНОСТ, МЕЃУНАРОДНО ИСКУСТВО, ДОКАЖАНА ДОВЕРЛИВОСТ

ПРОФ. ДР. КОЧО АНЃУШЕВ

СОПСТВЕНИК И ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА БРАКО