Сталак за рефлектор

Ламбата е составен дел на секоја лекарска ординација. Дизајнирана е според потребите на намената, односно подвижна е со цел да се лоцира во ординацијата и светлечкото тело е поставено на фиксабилно постоље за точно позиционирање и насочување на осветлувањето. Целото тело се поместува и по висина со лесно управуван механизам. Две од четирите тркала имаат кочници. Се употребува сијалица до 40W или штедлива сијалица.

Дополнителни информации

Димензии 53 × 53 × 180 cm